Рай 99
Погребална агенция в град Казанлък

Кремация

При решение за кремация трябва да се информирате по някои основни въпроси. Най-добре е да позвъните на нашите денонощни телефони, за да ви дадем насоки за това какъв е редът при кремирането.

 

Съгласие за кремация може да даде единствено най-близкия човек на починалия.

 

Необходими документи:

  • смъртен акт (издава се от лекар);
  • разрешително за кремация (издава се от лекар);
  • документ за самоличност на починалия (лична карта или паспорт);
  • документи, които доказват родствената връзка на починалия със заявителя (удостоверение за наследници, документ за сключен
  • брак, кръщелно свидетелство, акт за раждане и други).


Абсолютно всички документи трябва да се представят в оригинал!